22 de març 2016

Agencia Española de Protección de Datos

Pàgina Web de l'Agència Espanyola de  Protecció de dades on es donen a conèixer els nous materials publicats la página web de l'Agència, dirigit a menors, pares i professorat, amb l'objectiu d'aconseguir que sigui compartit per tota la comunitat educativa, de manera que tant els pares com el professorat els puguin utilitzar com a recurs per a treballar a casa i a les aules.


 Agència Espanyola de Protecció de Dades