Professorat


EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A - Maria Teresa Llidó Llorca
3 anys B - Irene Juan Cardona
4 anys A - Maria del Mar Cárdenas Jiménez
4 anys B - Maria Barbara Martí Servera
5 anys A - Monserrat Tur Garrido
5 anys B - Maria Carmen Reig Gaso
Suport    -  Susana Mari Costa
                  Marta García Baos

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r curs      - Ana Prats Baena  -
2n curs A - Maria Vallespir Riera
2n curs B - Sergio Gomez Molina
3r curs      -  Joana Guasch Llorens
4t curs      -  Antonia Torres Ribas
5è curs A -  Ana Ibiza Peiró
5è Curs B - Tomas Porcell Alemany
6è curs    -  Sergio Gumbao Tur  ( Professor de música)

Professor Educació Física - Xavier Palau Escandell
Professora d'Anglès - Susana Noguera Boned

EQUIP DE SUPORT

Atenció a la Diversitat (AD) - Margarita Tur Ferrer
Audició i llenguatge (AL) - Maria Ribas Ramis
                                             Antonia Munar Clar ( Mitja jornada)
Pedagogia Terapèutica  (PT) - Virginia Serra Tur
                                                 Sergio Gomez Molina

EQUIP DIRECTIU

Director/a  -  Margarita Guasch Costa
Cap d'estudis -  Maria Ribas Ramis
Secretaria - Margarita Ribas Planell