Professorat


EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A - Montse Tur Garrido
3 anys B - Marta García Baos
4 anys A - Maria Teresa Llidó Llorca
4 anys B - Irene Juan Cardona
5 anys A -Maria del Mar Cárdenas Jiménez
5 anys B - Maria José Prats Marí
Suport    -  Mari Carmen Reig Gaso
Suport    -  Marta Cabrera Vega
                 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r curs A - Salvador Cladera Salva
1r curs B - Sara Fuertes Herrero   
2n curs A - Ana Prats Baena
3r curs A - Caridad Isidro Prieto
3r curs B - Sergio Gumbao Tur
4t curs     - Janet Guasch Llorens
5è curs    - Beatriz Sureda Ramírez 
6è curs A - Sandra Ortega Burgos
6è curs B - Tomás Porcell Alemany

Mestre d'Educació Física - Xavier Palau Escandell
Mestres d'Anglès - Sara Fuertes Herrero i Susana Noguera Boned.
Mestre de Música- Sergio Gumbao Tur
Mestra de Religió: Ana Martínez Martínez
Mestra Primària i suport: Antonia Torres Ribas

EQUIP DE SUPORT

Atenció a la Diversitat (AD) - Margarita Tur Ferrer
Audició i llenguatge (AL) - Maria Ribas Ramis
                                             Laura Vicent Gimenez 
Pedagogia Terapèutica  (PT) - Virginia Serra Tur
                                                 Sergio Gómez Molina

EQUIP DIRECTIU

Director/a  -  Margarita Guasch Costa
Cap d'estudis -  Maria Ribas Ramis
Secretaria -Virginia Serra Tur