PROFESSORAT

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A - Montserrat Tur (montsetur@ceipsabodega.com)
3 anys B - Maria Carrasco (mariacarrasco@ceipsabodega.com)
3 anys C Azucena Briones (azucenabriones@ceipsabodega.com) 

4 anys A - Catalina Riutort (catalinariutort@ceipsabodega.com)
4 anys B - Carmen Martínez (carmenmartinez@ceipsabodega.com)
4 anys C - Marta Cabrera (martacabrera@ceipsabodega.com)

5 anys A - Tanit Prats (tanitprats@ceipsabodega.com)
5 anys B -  Nieves Tobaruela (nievestobaruela@ceipsabodega.com)


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRIMER CICLE

1r curs  A - Antoni Bosch (antonibosch@ceipsabodega.com)
1r curs  B - Cristina Roig (cristinaroig@ceipsabodega.com)

2n curs A - Ana Prats (anaprats@ceipsabodega.com)
2n curs B -  Marina Vidal (marinavidal@ceipsabodega.com)

Grup C     - Cristina Guasch (cristinaguasch@ceipsabodega.com)
                 - Virginia Serra (virginiaserra@ceipsabodega.com)

SEGON CICLE

3r curs A  - Cristina Sureda (crissureda@ceipsabodega.com)
3r curs B  - Sonia Carayol (soniacarayol@ceipsabodega.com)

4t curs A - Maties Ginard (matiesginard@ceipsabodega.com)
4t curs B - Roser Mercadal (rosermercadal@ceipsabodega.com)

Grup C   - Sergi Gumbao (sergiogumbao@ceipsabodega.com)
               - Patricia Vingut (patriciavingut@ceipsabodega.com)

TERCER CICLE

5è curs A - Pilar Nicolau (pilarnicolau@ceipsabodega.com)

6è curs A - Janet Guasch (janetguasch@ceipsabodega.com)
6è curs B - Pilar Sánchez (pilarsanchez@ceipsabodega.com)

Grup C    - Ana Belén Cañón (anabelencanon@ceipsabodega.com)


ESPECIALISTES

Mestres d'Anglès  - Tamara Ortiz (tamaraortiz@ceipsabodega.com)     

Mestra de Religió  Católica - Mónica Muñoz (monicamunoz@ceipsabodega.com)


EQUIP DE SUPORT

Audició i llenguatge      - Maria Ribas (mariaribas@ceipsabodega.com)
                                       - Marta Martínez (martamartinez@ceipsabodega.com)
                                
Pedagogia Terapèutica  - Virginia Serra (virginiaserra@ceipsabodega.com)
                                       - Patrícia Vingut (patriciavingut@ceipsabodega.com)

Orientadora al centre    - Patrícia García 

EQUIP DIRECTIU

Director         -  Xavier Palau Escandell (xavierpalau@ceipsabodega.com)

Cap d'estudis  -  Maria Ribas Ramis  (mariaribas@ceipsabodega.com)
Secretari        - Tomàs Porcell Alemany  (tomasporcell@ceipsabodega.com)