CALENDARI ESCOLAR 20-21
 


   DIES LECTIUS

Infantil i Primària: del 10 de setembre fins al 22 de juny 
L'inici de les classes aquest curs serà escalonat. 

VACANCES ESCOLAR

    1. Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d'octubre de 2020 (Festa Nacional)
Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)

2. Té la consideració de dia no lectiu

Dia 26 de febrer de 2021 (festa escolar unificada)

3.  Altres dies no lectius   (aprovats en Consell Escolar)

Dia 2 de novembre
dia 8 de gener
dia 2 de març 
dia 7 de maig

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d'acord amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d'octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2020 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 137, de 8 d'octubre).
Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.