7 de maig 2019

CALENDARI ESCOLAR

RECORDAM 


DIVENDRES 10 DE MAIG 

NO HI HA CLASSE

DIA NO LECTIU DE LLIURE ELECCIÓ EN SUBSTITUCIÓ FESTA LOCAL
APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR