22 d’abr. 2020

INFORMACIÓ SOBRE LES INSTRUCCIONS REBUDES

Benvolgudes famílies:
Com bé sabeu la situació de confinament serà més llarga del que podem tots esperar, i encara que es relaxin les mesures, no pareix que les classes tornin aviat a la seva situació de normalitat. És per això que us volem informar, segons les instruccions rebudes per part de la conselleria i segons acords presos en el nostre claustre, de com intentarem afrontar, amb la vostra ajuda, aquest tercer trimestre.
- Es manté el calendari escolar original, per tant el que tenim publicat al bloc és el que seguirem, acabant les classes el pròxim 19 de juny.
- Tal i com diuen les instruccions, el trimestre l’hem de dedicar a reforçar els aspectes que es consideren essencials, i en cas d’avançar algun aspecte en  alguna materia sempre s’hauria de tornar a repetir al proper curs 2020/21.
- La qualificació de les àrees a l’avaluació final no podrà ser inferior a la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Les activitats, tasques i treballs realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per millorar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió de les activitats lectives presencials.
- Les tasques que us estam proposant als blocs de les aules, és per a que les intentin fer els infants, és evident que la vostra ajuda és imprescindible, però en cap cas és obligatori fer-ho tot, ni corregir-ho tot. Cada família ha de fer segons les seves possibilitats. Intentarem enviar les tasques autocorregibles o enviar un solucionar-hi perquè els alumnes puguin autoavaluar-se. En cas que alguna tasca la vulguem corregir naltros us demanarem que ens la envieu. Però no cal enviar totes les tasques.
- Recordau que estam fent el procés per donar accés a totes les famílies al GESTIB i que és important que el tutor/a del vostre fill/a tengui les vostres dades actualitzades ( correu i núm de telèfon especialment).
- També us volem informar que la Conselleria d’Educació farà entrega de dispositiu o connectivitat a aquell alumnat que en el seu moment va dir que no en tenia, però només a partir de 5è curs.
-Us seguirem transmeten, el més aviat possible, tota la informació rebuda per a que sempre estigueu assabentats de les novetats que ens arriben des de Conselleria a través del bloc del centre .


CLAUSTRE CEIP SA BODEGA