18 de des. 2020

RUTES ESCOLARS

     L'Ajuntament d'Eivissa informa que el proper 11 de gener es reactivarà el servei de rutes escolars a peu dins del projecte «A peu a l’escola» . Com ja sabeu, aquest projecte té com a objectiu fomentar l’autonomia dels vostres fills i filles, reduir desplaçaments en vehicle privat i aconseguir una menor emissió de gasos d’efecte hivernacle. Per aconseguir-ho, es dissenyen rutes segures, se senyalitzen, s’informa als comerços dels voltants per tal que puguin prestar ajuda en cas necessari i s’estableix un sistema d’acompanyament mitjançant monitors/es. 

    Si esteu interessats/des en participar d’aquesta iniciativa, amb la qual podem contribuir a canviar el model de mobilitat de la nostra ciutat i a la vegada contribuir a la millora del medi ambient, podeu inscriure gratuïtament al vostre fill o la vostra filla contactant amb la coordinadora del servei d’acompanyament via telefònica o mitjançant correu electrònic.

Tel: 650 34 14 35

correu electrònic: rutasibiza@osventos.com

    Adjuntam el tríptic informatiu, en el qual només surten les dues primeres rutes que es posaran en marxa. Però en breu també s'hi posarà la que fa referència al nostre centre.