3 d’abr. 2020

ENTREGA DE NOTES


Benvolgudes famílies,

Us informam, en aquest trimestre tant inusual que hem viscut, que ha arribat l'hora de l'entrega de notes, com al final de tots els trimestres. El claustre del centre ha decidit enviar-les via correu electrònic, vist que no ho podem fer en mà com és el nostre costum i tal com ens agradaria. És per això que és molt important que poseu en coneixement del tutor/a dels vostres fills/es una direcció de correu electrònic, si és que encara no ho heu fet.

Els mestres us enviaran aquests informes el proper dilluns 6 i dimarts 7 d'abril i tendrem el 8 per intercanviar mails per si fos necessari comentar algun aspecte.

Heu de saber, que aquest informe que us enviarem, només té caire informatiu i que en tornar al centre, us donarem el butlletí degudament signat i imprés. També heu de saber, que l'avaluació serà només del que vàrem fer fins el dia que va començar el confinament, no inclourà aquestes setmanes que duim fent feina des de casa.

Sabem que ho podríem haver fet mitjançant el GESTIB, però donar d'alta a totes les famílies del centre és un procés un poc llarg que volem anar fent amb seguretat de cara al tercer trimestre, per tant en els propers dies rebreu informació sobre aquest aspecte.

Finalment, us volem agrair i donar l'enhorabona per la feinada que estau fent des de casa, i que així ens feis arribar i que sabem que no és gens fàcil. Esperam poder tornar més prompte que tard a la normalitat i fer de mestres com ens agrada, que és a l'escola amb els infants.

US DESITJAM MOLTA SALUT A TOTS!!!

Queridas familias,

Os informamos, en este trimestre un tanto inusual que hemos vivido, que ha llegado la hora de la entrega de notas, como al final de todos los trimestres. El claustro del centro ha decidido enviaros vía correo electrónico, visto que no lo podemos hacer en mano como es nuestra costumbre y tal como nos gustaría. Es por ello que es muy importante que pongáis en conocimiento del tutor/a de vuestros hijos/as una dirección de correo electrónico, si es que todavía no lo habéis hecho.

Los maestros os enviarán estos informes el próximo lunes 6 y 7 de abril y nos quedarà el 8 para intercambiar mails por si fuera necesario comentar algún aspecto.

Debéis saber, que este informe que os enviaremos, sólo tiene carácter informativo y que al volver al centro, os daremos el boletín debidamente firmado e impreso. También debéis saber, que la evaluación será sólo, de lo que hicimos hasta el día que comenzó el confinamiento, no incluirá estas semanas que llevamos trabajando desde casa.

Sabemos que lo podríamos haber hecho a través del GESTIB, pero dar de alta a todas las familias del centro es un proceso un poco largo que queremos ir haciendo con seguridad de cara al tercer trimestre, por lo tanto en los próximos días recibiréis información sobre este aspecto .

Finalmente, queremos agradecer y daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde casa, y que así nos llega y que sabemos que no es nada fácil. Esperamos poder volver más pronto que tarde a la normalidad y hacer de maestros como nos gusta, que es en la escuela con los niños y niñas

Os deseamos MUCHA SALUD A TODOS !!!